●Location: English  >  Faculty & Staff  >  Faculty

Faculty


Department of Environmental Science


Professor

XU Jianling, ZHANG Jiquan, YUAN Xing, GUO Yihang, CAO Yonghong, ZHAO Yuanhui

Lecturer

LI Chao, SONG Daiyu, GUAN Jiunian , ZHU Xiaolin, ZHANG Yanan

Adjunct ProfessorDepartment of Ecology


Professor

HE Chunguang , WANG Deli, WU Donghui , FENG Jiang, SHENG Lianxi

Associate Professor

SUN KePing, WANG Ping, JIANG Tinglei, TANG Zhanhui

Lecturer

LIN Aiqing , WANG Jing, LUO Wenbo

Adjunct ProfessorDepartment of Environmental Engineering


Professor

ZHOU Dandan, HUO Hongliang, LIN Shanshan, WANG Xiaoyu

Associate Professor

YU Hongbin , GENG Zhi

Lecturer

FU Liang

Adjunct Professor

LIU Huijuan, QU Jiuhui (academician), LIU Ruiping, PENG Yongzhen (academician)